Ciclul I – Licență

Ciclul I – de trei ani – licența – specialitatea „Economie generală” se finalizează cu obținerea titlului de licențiat în științe economice și are ca scop asigurarea fundamentelor teoretice și aplicative, specifice domeniului de specializare.

Specialiști instruiți la această specialitate constituie arealul de angajare al absolvenților domeniului Economie Generală care presupune formarea unui mod de gândire economică care să servească la evaluarea corectă a oportunităților și riscurilor în acțiunile întreprinderilor.

Licențiații sunt pregătiți prin intermediul cunoștințelor de bază și a celor ce țin de dezvoltarea competențelor generice (personale, organizaționale și comunicative, sistemice). Realizarea eficientă a obiectivelor specialității le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea calificată a specialiștilor include mai multe componente. Pregătirea specialiștilor asigură cunoștințe și competențe în: Teorie economică (Microeconomie; Macroeconomie), Matematica economică, Informatica economică, Contabilitate, Politici economice, Statistica, Economia ramurilor, Economia unităților economice, Analiza economico-financiară, Strategii de creștere economica, Management etc.

La profilul „Economie Generală” se acordă o atenție deosebită modalităților practice de formare a gândirii economice, capacității de efectuare a studiilor de piață în vederea asigurării adaptării eficiente a specialistului la cerințele pieței.

Diploma dublă

Programul Economie Generală este un program comun de studii cu Universitatea „Stefan cel Mareˮ din Suceava, România.

La finalizarea programului, absolvenții ciclului I – Licență vor primi două diplome: Diploma ASEM și Diploma USV

Află aici despre cele două specialități: