Curatorii grupelor

Lista curatorilor anului I

D-191Codreanu Alina, asistent universitar, Departamentul „Drept”D-192Grîu-Panțureac Maria, asistent universitar, Departamentul „Drept”EG-191Barbăneagră Oxana, dr.,conf.univ., Departamentul „Teorie şi politici economice”MRU-191Cepraga Lucia,  dr., conf.univ., Departamentul „Resurse umane, afaceri publice și comunicare”