MESAJUL DECANULUI

DECAN
Veaceslav ZAPOROJAN

conferențiar universitar,
doctor în drept

  022 40-27-13
  zaporojan.veaceslav@ase.md
  bir. 610, bl. A

Dragi studenți,

Facultatea „Economie Generală și Drept” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei își propune să formeze specialiști de înaltă ținută profesională, practicieni și cercetători științifici, lideri competitivi cu un orizont larg de cunoaștere care vor contribui la dezvoltarea socio-economică a RM în spiritul echității și drepturilor omului.

În deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice, Facultatea de Drept își propune să devină garantul pregătirii și cercetării în domeniul științelor economice și juridice, prin oferirea unor programe de studii competitive și în concordanță cu standardele actuale de calitate, cu cerințele în continuă schimbare dictate de piața forței de muncă.

Facultatea „Economie Generală și Drept” vă oferă programe novatoare de studii, prestate prin prisma abordării centrate pe student, inter-, pluridisciplinară, asigurând o formare profesională complexă, dezvoltând deprinderi de gândire critică și independentă în soluționarea eficientă a problemelor, formarea abilităților de comunicare și de lucru în echipe etc.

Programele de studii atât la ciclul I, licență, cât și la ciclul II, master, îmbină armonios cunoștințe, abilități și valori specifice profesiilor economico-juridice cu cele din domenii conexe precum: management, marketing, contabilitate, statistică, tehnologii informaționale etc.

În contextul extinderii parteneriatelor Academiei de Studii Economice din Moldova, Facultatea „Economie Generală și Drept” pune la dispoziția beneficiarilor noștri programe duble de studii cu valențe transdisciplinare.

Etalând performanțele studenților noștri, a comunității academice, facultatea „Economie Generală și Drept” continuu urmărește să-și îndeplinească misiunea, prin promovarea unui valorilor naționale, universale, general-umane fundamentale.

În contextul celor menționate, raliem la mesajul Rectorului ASEM, Grigore Belostecinic, dr. hab, prof. univ., academician, care susține că „E de datoria noastră comună să ne concentrăm eforturile, pentru a obține fiecare propriul succes și a constitui, astfel, succesul general.”

Decanul
Facultatea „Economie Generală și Drept”