CONDUCEREA EXECUTIVĂ

DECAN
Veaceslav ZAPOROJAN

conferențiar universitar,
doctor în drept

  022 40-27-13
  zaporojan.veaceslav@ase.md
  bir. 610, bl. A

PRODECAN
Marina BĂIEȘU

doctor în economie
conferențiar universitar

  022 40-27-85
  baiesu.m@ase.md
  bir. 611, bl. A

PRODECAN
Alexandra TIGHINEANU

doctor în drept
conferențiar universitar

  022 40-27-85
  tighineanu.alexandra.grigore@ase.md
  bir. 611, bl. A

Secretariatul Facultății „Economie Generală și Drept”

Laborant-Metodist
Viorica BÂRLĂDEANU

  022 40-27-76
  decanat.egd@ase.md
bir. 610, bl. A