Planul de activitate a consiliului facultăţii

Nr. crt.Activități/rezultate proiectateResponsabili
SEPTEMBRIE
1. Pregătirea către noul an de studii 2016-2017 în cadrul facultății Decanul facultății
2. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului facultății Decanul facultății
3. Aprobarea Planurilor de activitate a catedrelor din cadrul facultății „Economie generală și Drept” Șefii de catedră
4. Aprobarea tematicii tezelor de licență pentru toate specialitățile din cadrul facultății. Șefii de catedră
5. Diverse  
OCTOMBRIE
1. Activitatea metodică a catedrelor din cadrul facultății „Economie generală și Drept” Șefii de catedră
2. Pregătirea rapoartelor de Autoevaluare a specialităților „Economie generală”, „Administrație publică” și „Managementul resurselor umane”. Probleme și dificultăți. Șefii de catedră responsabili de specialități
3. Diverse.  
DECEMBRIE
1. Activitatea de cercetare a catedrelor din cadrul facultății „Economie generală și Drept” Șefii de catedră
2. Activitatea Comisiei metodice a facultății „Economie generală și Drept” Președintele Comisiei metodice:
R. Borcoman
3. Activitatea Profilului de cercetare „Economie fundamentală și aplicativă” Președintele profilului:
E. Feuraș
4. Diverse.  
FEBRUARIE
1. Rezultatele sesiunii de iarnă. Probleme și soluții. Prodecanii facultății
2. Activitatea și rolul îndrumătorului de grupă la dezvoltarea personalității studenților Decanul facultății
3 Practica de producție și de licență pentru studenții absolvenți. Șefii de catedră
4. Diverse.  
MARTIE
1. Aprobarea rezultatelor evaluării satisfacției studenților și cadrelor didactice din cadrul facultății. Decanul facultății
2. Condițiile de trai și comportamentul studenților în căminul studențesc. Decanul facultății
3. Diverse  
APRILIE
1. Implicarea studenților în activitatea de cercetare. Rezultatele participării studenților facultății la Conferința tinerilor cercetători. Șefii de catedră
2. Pregătirea pentru examenul de finalizare a studiilor. Decanul facultății.
3. Disciplina muncii și etica profesională în cadrul facultății „Economie generală și Drept” Prodecanul facultății
A. Tighineanu
4 Diverse.  
IUNIE
1. Darea de seamă privind activitatea catedrelor din cadrul facultății „Economie generală și Drept” Șefii de catedră
2. Rezultatele examenelor de licență. Șefii de catedră
3. Norma științifico-didactică a cadrului didactic: probleme și soluții. Șefii de catedră
4 Diverse.