Comisia metodico-științifică

COMPONENȚA COMISIEI METODICO-ȘTIINȚIFICE a facultății EGD
Nr.
d/o
Nume, prenume Funcția în cadrul
Comisiei metodico-științifice a facultății EGD
1. Angela BOGUȘ dr., conf. univ., președinte
2. Adelina BÂCU dr., conf. univ., secretar
3. Raisa BORCOMAN dr., conf. univ., membru
4. Marina COBAN dr., conf. univ., membru
5. Elena CARA dr., conf. univ., membru
6. Vlad COJOCARU dr., conf. univ., membru
7. Valeriu SAINSUS dr., conf. univ., membru