Structura Consiliul facultăţii

MEMBRII CONSILIULUI FACULTĂȚII „ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT” 2018 – 2023
 1. Veaceslav Zaporojan – decanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 2. Marina Baieșu – prodecanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 3. Alexandra Tighineanu – prodecanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 4. Dorin Vaculovschi – șef departament „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.;
 5. Aurelia Tomșa – șef departament „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.;
 6. Alexandru Armeanic – șef departament „Drept”, dr., conf. univ.;
 7. Elvira Jorovlea – dr., conf. univ., departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”,
 8. Aliona Balan – dr., conf. univ., departamentul „Teorie și Politici Economice”,
 9. Oxana Barbăneagră – dr., conf. univ., departamentul „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.;
 10. Vlad Cojocaru – dr., conf. univ., departamentul „Drept”;
 11. Alina Simonov – studentă an. III, grupa D-173, Specialitatea „Drept”
 12. Patrașco Veronica – studentă an.II, grupa D-181, Specialitatea „Drept”
 13. Chetruș Victoria – studentă an.I, grupa MRU-191, Specialitatea „Managementul Resurselor Umane”