Scurt istoric

Departamentul „Resurse umane, Afaceri publice şi Comunicare” a fost creat în ianuarie 2018 în urma ultimilor reorganizări din cadrul ASEM, în baza comasării a trei catedre: „Management social”, „Comunicare economică şi didactică” şi „Gândire economică, Demografie şi Geoeconomie”.

Catedra „Management social” a fost creată în 1994 în baza catedrei “Economia muncii”, care a fost fondată, la rândul ei, în anul 1970 în cadrul facultății de “Inginerie – economică“ din cadrul Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chișinău. În acea perioadă misiunea catedrei consta în pregătirea cadrelor economice la specialitatea „Economia muncii”. Chiar de la bun început, domeniul prioritar de activitate al catedrei a fost pregătirea specialiștilor cu studii superioare specializați în domeniul raporturilor de muncă, precum și cercetarea științifică în domeniul economiei muncii.

În septembrie 1991, în după înființarea primei instituții superioare de învățământ economic superior din Moldova, catedra “Economia muncii” devine parte componentă a Academiei de Studii Economice din Moldova, domeniul de interese rămânând același, fiind doar ajustat la noile exigente ale economiei concurențiale. În această perioadă catedra explorează și dezvoltă un nou domeniu de activitate, grație imensei și valoroasei contribuții a profesorului Ovidiu Bădina, pe atunci directorul Institutului Național de Sociologie „Insoc” – Cercetarea sociologică. În acest context catedra deschide o nouă specialitate interdisciplinară de formare profesională – „Economie și sociologie” care s-a menținut până în 1994.

În 1994 catedra „Economia muncii” a fost redenumită în „Management social”, iar în baza precedentei specialități – “Economia muncii” a fost fondată noua specialitate – “Economia și sociologia resurselor umane”, redenumită ulterior (în 1999) în „Economia și managementul resurselor umane”.

Noile rigori ale economiei concurențiale a impus extinderea domeniului de activitate al catedrei. În afară de pregătirea specialiștilor în domeniul economiei și managementului resurselor umane (domeniul inițial de activitate), din 1999 catedra a pregătit specialiști și în domeniul „Managementului social”.

Din 2001 un nou domeniu de interes pentru catedră a fost și pregătirea specialiștilor în domeniul „Managementului administrației publice”.

În anul 2002, în urma unei modernizări structurale a Academiei de Studii Economice din Moldova, Catedra „Management social” a devenit parte componentă a facultății „Economie Generală și Drept”.

Catedra Comunicare Economică şi Didactică” a fost fondată în 1994 sub denumirea de “Corespondenţă economică şi limbaje de specialitate” având drept scop satisfacerea nevoii de comunicare oficială în cadrul unităţilor economice şi a instituţiilor publice. Începând cu 24.08.02 catedra a preluat numele de „Instruire economică şi comunicare de afaceri”, devenind locul spre care se îndreaptă preferinţa studentului spre a-şi realiza aspiraţia ce ţine de performanţa comunicării, căci aici se sădeşte cunoaşterea, cultura, frumuseţea, plăcerea comunicării eficiente şi dorinţa de înălţare. În această perioadă catedra era responsabilă de pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul „Instruirii economie”. Membrii catedrei au avut nobila misiune de a pregăti viitori profesori de ştiinţe economice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar din Republica Moldova. Pe parcursul a 23 de ani de activitate, catedra a evoluat considerabil, dobândind o valoroasă experienţă şi recunoaştere în mediul universitar şi de afaceri din Republica Moldova. Din 2011, catedra preia numele de Comunicare economică şi didactică, fiind parte integrată a facultăţii „Economie Generală şi Drept”. Principala misiune a catedrei, în funcţie de specificul disciplinelor şi al activităţii didactice desfăşurate în A.S.E.M., a constat în a asigura predarea disciplinelor de comunicare economică şi didactică. Catedra era responsabilă de pregătirea specialiştilor în cadrul a următoarelor specialităţi şi specializări: „Ştiinţe ale comunicării, la ciclul 1 licență şi Educaţie economică şi Comunicare şi jurnalism  economic” la ciclul 2 masterat

Catedra „Gândire economică, Demografie şi Geoeconomie” a fost fondată în 2012 în baza comasării a trei catedre „Economie politică şi doctrine economice” „Filozofie şi politologie” şi „Geografie şi economia mediului” având misiunea de pregătire a specialiștilor la specializarea ciclului 2 masterat „Demografie şi economia populaţiei”. Catedra era responsabilă de predarea disciplinelor umanitare (filozofie, politologie, demografie, geoeconomie.

În prezent departamentul are în calitate de misiune pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul „Administrației publice”, „Asistenței sociale” și a ”Managementului resurselor umane”, Ştiinţe ale comunicării, la ciclul 1 licență și la ”Managementului administrației publice”, ”Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane”, Demografie şi economia populaţiei Educaţie economică, Comunicare şi  jurnalism  economic la ciclul 2 masterat, precum și realizarea diverselor cercetări științifice în domeniul Economiei muncii, Managementului resurselor umane, Politicilor sociale, Administrației publice, Demografiei  etc. .