Planul de dezvoltare a departamentului

Strategia de dezvoltare a departamentului de profil „Teorie și Politici Economice” (specialitatea „Economie Generala”) are la bază Planul strategic de dezvoltare al ASEM (proces verbal al Senatului  nr.5, din 31.01.2012) și Planul strategic de dezvoltare al facultății EGD (proces verbal al Consiliului  nr.4, din 22.02.2012), pornind de la faptul că Strategia de dezvoltare a unei instituții de învățământ, a facultății și a departamentului sunt principalele documente de planificare eficientă a activității didactice și științifice.