Mesajul departamentului

Stimați vizitatori,
Bine ați venit pe pagina WEB a Departamentului
“Resurse Umane, Afaceri publice şi Comunicare “

Ne face o deosebită plăcere să vă salutăm și să Vă prezentăm activitatea și realizările departamentului.

Departamentul “Resurse Umane, Afaceri publice şi Comunicare ” este un departament pentru care interdisciplinaritatea reprezintă o condiţie de bază atât în realizarea cercetărilor științifice, cât şi în formarea profesională a specialiştilor. Or, specialitățile de care este responsabil departamentul – „Administrație publică”, „Managementul resurselor umane”, „Asistenţa socială” au un pronunțat conținut interdisciplinar.

Profesorii departamentului au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi şi tind să asigure o atmosferă de confort psihologic atât în timpul lecțiilor desfășurate, cât și pe parcursul altor activități din cadrul departamentului.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizată prin intermediul Laboratorului de Cercetări Sociologice „O. Bădina”, care este o parte componentă a departamentului. În cadrul departamentului activează mai multe cercuri studenţeşti, iar studenţii, membri acestor cercuri, fiind pregătiţi de profesori, participă cu deosebit interes și succes la fiecare ediție a Conferinței Tinerilor Cercetători organizate, anual, în cadrul ASEM.

Cu ajutorul acestei pagini dorim să sporim transparența și calitatea procesului de formare profesională din ASEM, inclusiv din cadrul Departamentului “Resurse Umane, Afaceri publice şi Comunicare “. Vă invităm la colaborare, suntem deschiși pentru aprecierile și sugestiile dvs.

Navigare plăcută!

Cu urări de bine, din partea colectivului Departamentului “Resurse Umane, Afaceri publice şi Comunicare “,
șeful departamentului, doctor, conf. univ. Dorin Vaculovschi