Întrebări frecvente

Ce reprezintă punctele credite?

Creditul sau numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de studiu şi este proporțional cu volumul de muncă necesar studentului pentru a promova disciplina, cuprinzând, atât activitățile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la procesul de evaluare a cunoştințelor dobândite), cât şi munca individuală depusă pentru asimilarea cunoştințelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor şi proiectelor etc. Astfel, unui punct credit corespund 30 ore. Dacă disciplina are 90 ore, respectiv studentul va acumul 3 puncte credite. Importanța punctelor credite este relevantă la promovarea studenților în următorul an de studii, cînd este obligat să acumuleze un număr minim de puncte credite, precum și transferarea de la o instituție la alta se face în baza puntelor credite acumulate.