Disciplinele predate la Ciclul II – Masterat

Teorie economică (pentru ne-economişti)

Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare RORUEN