Date istorice

PerioadaEveniment
19 aprilie 1995Înființarea catedrei “Micro și Macroeconomie” sub conducerea dl. Valeriu Zgârciob,doctor habilitat, profesor universitar. În această perioadă se constituie corpul profesoral-didactic al catedrei, începe pregătirea cadrelor științifice prin doctorat.
24 august 2002Catedra de “Micro și Macroeconomie” își modifică denumirea, numindu-se acum Catedra “Economie Generală”, coordonată de dna dr, conf.univ. Svetlana Stratan.
aprilie 2005Sub conducerea științifică a doctorului în științe economice Aurelia Tomșa pe lîngă catedră a fost creat laboratorul de cercetare științifică “Analize și Politici Economice”, în cadrul Centrului de Cercetare Economică ASEM.
25 aprilie 2007Este creată Catedra “Economie și Politici Economice”, condusă de conf. univ., dr. Aurelia Tomșa.
septembrie 2010Se constituie Catedra “Teorie și Politici Economice”, condusă pînă în prezent de conf. univ., dr. Aurelia Tomșa.

Catedra “Teorie și Politici Economice” este mereu preocupată de ridicarea nivelului calității programului de studii „ Economie Generală”, elaborând planuri și programe de studii moderne, reflectând experiența acumulată în economia Republicii Moldova, experiența altor țări, îndeosebi a Uniunii Europene.