Ciclul III – Doctorat

Ciclul III – de trei ani – doctoral – specialitatea 521.01 TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE vizează formarea de vârf a unei elite ştiinţifice de economişti în cadrul şcolii doctorale şi se adresează celor mai buni absolvenţi ai ciclului masteral.

Doctoratul presupune 2 componente de organizare – didactică și științifică. În cadrul primei faze doctoranzilor le sunt dezvoltate aptitudini prin intermediul unor module disciplinare obligatorii (metodologie și metode de cercetare, gestiunea cercetărilor, reguli de elaborare și publicare a lucrărilor științifice, etica științifică) și opționale (aptitudini de comunicare, lucrul în rețea și în echipă, gestiunea financiară a cercetării, gestiunea timpului, gestiunea carierei). În faza științifică condiția de bază este publicarea lucrărilor științifice și susținerea tezei de doctor în economie.

Absolvenții pot ocupa posturi de:
  • consultant în probleme economice;
  • top-manager în diverse ramuri ale economiei și administrației publice;
  • cercetător ştiinţific;
  • cadru didactic în învățământul preuniversitar și în învățământul superior.