Cercetare

În cadrul facultății Economie Generală și Drept au fost înfiinţate şi funcţionează:

Centrul de cercetare „Analize și Politici Economice”
Director: Tomșa Aurelia, conf.univ., dr.în economie
Contact: +(373) 022 402 740, departamentul  „Teorie și Politici Economice”, bir. 803, bl. A.
Email: catedra.tpe@ase.md

Centrul de Studii Juridice și Politice
Director: Ciugureanu-Mihailuță Carolina, dr., conf.univ.
Contact: +(373) 022 402 880, departamentul „Drept”, bir. 908, bl. A.
Email: c.sjp@ase.md

Centrul de Consultații Juridice în Afaceri și Mediere
Director: Sîrghii Viorel, dr., conf.univ.
Contact: +(373) 022 402 880, departamentul  „Drept”, bir. 908, bl. A.
Email: c.ccjamc@ase.md

Laboratorul de Cercetări Sociologice „O.Bădina”
Director: Vaculovschi Dorin, conf.univ., dr.în economie
Contact: +(373) 022 402 733, departamentul „Resurse umane, afaceri publice și comunicare”, bir. 609, bl. A.
Email: catedra.mgs@ase.md